Privacybeleid

1. Verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de IT die betrokken is bij de technische werking van de website of de gekoppelde diensten (apps), of wanneer een dergelijke verwerking het gebruiksgemak van de website of van dergelijke diensten garandeert, wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het doel van het aangaan of uitvoeren van een contract waarbij persoonsgegevens doorgaans door u voor dit doel worden verstrekt, of in het algemeen voor het onderhouden van de zakelijke relatie, bijvoorbeeld voor het verzenden van informatiemateriaal.

Indien het nodig is kunnen uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven die tot de groep behoren. Uw gegevens worden niet om andere redenen doorgegeven. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan overheidsinstanties of autoriteiten als dit nodig is om te voldoen aan dwingende nationale wettelijke bepalingen.

1.1. Gegevens die wij verwerken wanneer u de website gebruikt
Gegevens worden ofwel door u zelf ingevoerd of worden om technische IT-redenen automatisch gegenereerd wanneer u onze website bezoekt Met name technische IT-gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een logbestand en worden automatisch gewist wanneer het doel waarvoor ze zijn opgeslagen niet meer van toepassing is.

 • IP-adres van de pc waarmee toegang tot de website is verkregen
 • Datum en tijd van de toegang
 • Naam en URL van het geopende bestand
 • Website van waaruit toegang is verkregen (referrer-URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw pc en de naam van uw internetprovider

Wij verwerken de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat de verbinding met de website soepel tot stand komt,
 • Om ervoor te zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is,
 • Om de beveiliging en stabiliteit van het systeem te evalueren.

Deze gegevensverwerking is rechtmatig op grond van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om gegevens te verzamelen voor de hierboven genoemde doeleinden. Er zijn geen situaties waarin wij de verzamelde gegevens gebruiken om conclusies over u persoonlijk te trekken. Daarnaast gebruiken wij cookies wanneer u onze website bezoekt. Meer uitleg hierover vindt u onder punt 4 van dit privacybeleid.

Deze gegevensverwerking is rechtmatig op grond van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

1.2. Overdracht van gegevens naar een derde land of een internationale organisatie
Onder voorbehoud van passende garanties voor een correct niveau van gegevensbeveiliging kunnen gegevens worden overgebracht naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie (derde landen). Dergelijke gegevens worden van geval tot geval verzonden wanneer gegevens worden gebruikt om IT-ondersteuning te bieden binnen de bedrijfsgroep.

2. Contact- en aanvraagformulieren
Wij bieden u uitgebreide persoonlijke ondersteuning. Als u contact met ons opneemt via , verzamelen wij hiervoor uw voor- en achternaam en uw e-mailadres zodat wij u een snel en persoonlijk antwoord op uw verzoek kunnen sturen. De gegevens worden gebruikt om uw verzoek te beantwoorden en, wanneer u klant wilt worden, om u informatie over producten en diensten van PodoPrinter B.V. toe te sturen.

3. Registratie op uw login-account van PodoPrinter
PodoPrinter B.V. biedt klanten en partners een centraal toegangspunt voor alle applicaties en diensten voor samenwerkingsdoeleinden. Toegang is alleen mogelijk voor gebruikers die zich vooraf hebben geregistreerd.

4. Gebruik van cookies
4.1. Definities
Cookies zijn kleine bestanden die automatisch via uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone of iets dergelijks) worden opgeslagen. Cookies bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De informatie die wordt opgeslagen in cookies is specifiek gerelateerd aan het gebruikte apparaat. Dit betekent niet dat wij direct toegang hebben tot uw identiteit. Het doel van cookies is om het voor u gemakkelijker te maken om onze diensten te gebruiken. De volgende soorten cookies worden gebruikt.

A) Cookies die absoluut noodzakelijk zijn (technische IT-cookies), zijn nodig voor de werking van een website en zijn essentieel om te navigeren op de website en de functies van de website te gebruiken. Deze cookies worden niet permanent op uw pc of apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies).

B) Statistische, analytische cookies (prestatiecookies) maken het mogelijk het aantal bezoekers en verkeersbronnen vast te leggen en te tellen om zo de prestaties van de website te meten en te verbeteren. Ze worden ook gebruikt om te achterhalen of er problemen of fouten optreden op bepaalde websites, welke websites het populairst zijn en hoe bezoekers door de website navigeren. Analytische cookies/prestatiecookies worden verwijderd na een bepaalde bewaarperiode.

C) Trackingcookies: wij plaatsen geen zogenaamde trackingcookies op onze websites.

4.2. Gebruikte cookies
Wij gebruiken de volgende cookies in overeenstemming met de wettelijke basis zoals bepaald in artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de optimalisatie en efficiënte werking van onze internetaanwezigheid.
Wij maken gebruik van webanalysediensten.

 • Het IP-adres dat via de server wordt opgehaald, wordt onmiddellijk geanonimiseerd voordat de gebruiksgegevens naar de webserviceprovider (bijv. Google Analytics) worden verzonden en verder worden verwerkt.
 • De gegevens op de gegevensverzamelingsserver worden binnen 24 uur gewist.
 • Uw volledige IP-adres wordt dus niet permanent opgeslagen en wordt niet gecombineerd met andere gebruiksgegevens.
 • Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van de gegevens die u invoert tijdens het gebruik van ons aanbod.
 • Wij kunnen deze gegevens niet aan een bepaald individu koppelen. Ze worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor het maken van statistische analyses, zoals het verbeteren van het aanbod.
 • De server van de webserviceprovider bevindt zich in een EU-lidstaat.

Door gebruik te maken van ons digitale aanbod gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van onze website wordt geanalyseerd op de hierboven beschreven manier.

5. Sociale media
PodoPrinter B.V. biedt u de mogelijkheid om delen van deze homepage aan te bevelen via verschillende externe sociale-mediawebsites (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, enz.). Door op de bijbehorende knop te klikken, wordt het internetadres van de pagina waarop op de knop is geklikt naar de exploitant van de sociale-mediawebsite gestuurd. Er worden geen aanvullende gegevens door PodoPrinter B.V. verzonden. De exploitant van de externe sociale-mediawebsite kan aanvullende gegevens over u verzamelen (bijv. cookies plaatsen of u verzoeken in te loggen). Lees hiervoor de verklaring inzake gegevensbescherming van de betreffende provider.

6. Recht van betrokkenen
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk informeren of wij uw persoonsgegevens bewaren en zo ja, welke gegevens wij bewaren. Als de door ons opgeslagen informatie onjuist is, ondanks onze inspanningen om de gegevens nauwkeurig en up-to-date te houden, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren. U kunt ons ook vragen uw gegevens te wissen of ze over te dragen. U kunt ook op elk moment eventuele toestemmingen die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Deze intrekking zal dan per direct ingaan, maar niet met terugwerkende kracht. U hebt ook het algemene recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Wij verzoeken u echter, indien mogelijk, contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van PodoPrinter B.V. (e-mailadres: , telefoon: +31 40 3410900) om de zaak eerst rechtstreeks met ons te bespreken. Onze functionaris voor gegevensbescherming staat altijd open voor suggesties over hoe wij onze normen voor gegevensbescherming kunnen verbeteren.

7. Opslagperiode
Het criterium voor de opslag van persoonsgegevens is de toepasselijke wettelijke bewaartermijn of de beëindiging van het doel, in het bijzonder als de verwerking rechtmatig is gebaseerd op de belangenafweging zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Aan het einde van deze periode worden de gegevens routinematig gewist.

8. Databeveiliging
Wij gebruiken op onze website de gebruikelijke SSL-procedure (Secure Socket Layer) samen met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Pagina’s van onze website die versleuteld worden verzonden, herkent u aan de afbeelding van een gesloten hangslot of aan het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu geüpgraded in overeenstemming met de technologische vooruitgang.